Învață limba germană dintr-un manual adaptat elevilor de clasa a IX-a

Limba germană este cea de-a treia limbă străină foarte cunoscută la nivel internațional. Persoanele care cunosc să scrie și să citească în această limbă la un nivel avansat sunt foarte căutate de firme companii din țară sau din străinătate și reușesc, într-un timp foarte scurt, să-și găsească un loc de muncă. Un angajat cunoscător al limbii germane și productiv este foarte apreciat de angajator și, adesea, bine-plătit. De aceea, cunoașterea limbii germane va reprezenta un atu pentru orice elev, în viitor. În sprijinul studiului acestei limbi, noi, echipa Delfin, am selecționat cele mai apreciate manuale de clasa a IX-a, pe care vi le puteți achiziționat acum de pe site-ul nostru. Accesând site-ul nostru, veți descoperi următoarele materiale didactice:

  • Malcolm Mann, Steve Taylore Knowles, Destination B1 Grammar and vocabulary with answer key, București, Macmillan, 2017.
  • Rosa Maria Dallapiazza, Tangram 1A. Kursbuch und Arbeitsbuch, București, Hueber, 2014.
  • Rosa Maria Dallapiazza, Tangram 1B. Kursbuch und Arbeitsbuch, București, Hueber, 2014.
  • BIELER Karl Heinz, SCHENK Sylvie, WEIGMANN Jurgen, Deutsch International 1, București, All, 2010.
  • Ida Alexandrescu, Ioan Lăzărescu, Limba germană. Manual pentru clasa a IX-a, București, Didactică și Pedagogică, 2010.
  • Miruna Bolocan, Nicoleta Pistol, Limba germană. L2. Manual pentru clasa a IX-a, București, Aramis, 2010.

Toate manualele pe care le găsiți la noi sunt realizate în conformitate cu programa școlară și beneficiază de avizul Ministerului Educației și Cercetării. Astfel că, fiecare manual din sectiunea limba germana clasa 9 pe care vi-l recomandăm îndeplinește următoarele criterii: selecționarea informației cu valoare formativă superioară, accesibilizarea informației selecționate printr-o formă de prezentare inteligibilă și stimulativă (imagini, tabele, elemente rezumative etc), adaptarea informației la situații formative multiple (deschise în direcția educației permanente/rolul mediului informal al elevului), asigurarea coerenței pedagogice interne (ordonarea – corelarea, orientarea formativă a informației) și externe (în raport cu diferite modele, imperative, sociale).

       Limba germană este considerată o limbă străina greu de învățat pentru elevii clasei a IX-a și de aceea alegerea unui manual de calitate și bine-structurat este foarte importantă. Fiecare manual de germană găsit în librăria Delfin are o structură logică și un conținut specific clasei a IX-a. Există diferențe în ceea ce privește unele teme, noțiuni și gradul de dificultate între manualele destinate studiului limbii germane de nivel 1 și cele destinate studiului limbii germane de nivel 2, dar toate sunt accesibile.

Elevii vor aborda prin intermediul acestor manuale de germană teme din domeniul personal, din domeniul public, din domeniul ocupațional, dar și din domeniul educațional. Subiecte abordate vor fi diferite în funcție de nivelul de studiu specific specializării urmate. De asemenea, elevii vor studia și elementele de construcție ale comunicării și funcțiile comunicative ale limbii. Toată această parte teoretică este îmbogățită, în fiecare manual de germană de clasa a IX-a, de una practică ce constă în diverse tipuri de exerciții, precum: de identificare, de verificare a înţelegerii sensului global dintr-un text oral sau scris, de selectarea ideilor principale dintr-un text (oral sau scris), de operare cu fragmente de texte / texte de informare sau literare, de formulare de întrebări şi răspunsuri, de completare de formulare, text lacunar, de prezentare, relatare / repovestire, rezumare, de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat, exerciţii de transfer şi transformare, exerciţii de traducere şi retroversiune etc. . Rezolvarea acestora va contribui, semnificativ, la asimilarea noilor noțiuni/informații, fixarea lor și la asigurarea retenției. Totodată, elevii vor avea de realizat exerciții în perechi sau în grup ceea ce-i va ajuta să devină flexibili și cooperanți în cadrul schimbului de idei și să manifeste toleranță în abordarea critică a diferenţelor.

Toate acestea manualele de limbă germană destinate elevilor de clasa a IX-a le găsiți pe site-ul nostru, la adresa menționată mai sus. În funcție de profilul și specializarea elevului, puteți alege manualul potrivit care-l ghideze pe acesta în întreg demersul didactic.