Procedura de vânzare-cumpărare a mașinii. Sfaturi utile pas cu pas

Ai reușit să negociezi prețul dorit în urma procedurii de vânzare-cumpărare a mașinii iar acum vrei să cunoști în detaliu procedura de încheiere a contractului și toate formalitățile pe care acest pas le implică.

Ce documente trebuie să pregătească vânzatorul în urma perfectării contractului de vânzare-cumpărare?

Pentru a putea vinde, proprietarul unui autoturism trebuie să aibă toate taxele și impozitele achitate, inclusiv impozitul auto pentru anul respectiv. Plata prețului nu asigură identitatea de proprietar a cumpărătorului. Pentru a avea drepturi și obligații asupra bunului, cumpărătorul va trebui să primească de la fostul proprietar următoarele acte: cartea de identitate a mașinii, certificatul de înmatriculare cu ITP-ul la zi, asigurarea RCA, cartea tehnică, carnetul de service. Cartea de identitate a mașinii trebuie să includă: holograma RAR, anul fabricației, culoare, model și alte specificații ale vânzătorului. Certificatul de autenticitate este util pentru asigurarea conformității mașinii cu datele din cartea de identitate, cu faptul că nu a fost furată, că a fost plătită taxa de timbru, sau că seria nu a fost modificată.

Înstrăinarea mașinii în urma încheierii actului de vânzare. Proceduri și documente obligatorii

Primul pas important începe cu completarea contractului de vânzare-cumpărare. Acesta poate fi descărcat de pe internet, în secțiunea acte auto online, modelul este standard cu valabilitate în toată România. Modelul poate fi completat atât în formă materială prin semnătura fizică, cât și direct pe computer cu ajutorul unui editor PDF online. Ulterior, se trece la completarea fișei de înmatriculare cu datele actului de vânzare şi cu informaţii din cartea de identificare a autovehiculului. Odată completată fișa de înmatriculare se obține o viză la Administrația Fiscală de care aparţii. Înainte de a face drumul până acolo, nu uita să pregătești dosarul care să cuprindă: contractul de vânzare-cumpărare, factura fiscală (dacă există), copii după cărţile de identitate ale vânzătorului şi cumpărătorului, fişa de înmatriculare, eventuala copie după CUI şi cartea de identificare a autovehicului în original şi copie.

La Administraţia Fiscală se va depune o declaraţie pe proprie răspundere de radiere din evidenţă a vehiculului, cu achitarea unei taxă de timbru de 4 lei. După ce fișa de inmatriculare a obținut toate avizele, cumpărătorul primește cheile și mașina. Noul proprietar al mașinii are dreptul să primească următoarele documente: contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de înmatriculare al automobilului, fişa de înmatriculare vizată, cartea de identitate a autovehicului, asigurarea obligatorie dacă e cazul.

În câte exemplare se încheie un contract de vânzare-cumpărare auto?

Se recomandă încheierea contractului de vânzare auto în 5 exemplare originale, din care 2 exemplare revin vânzătorului și 3 râmăn la cumpărător. Vânzătorul va depune unul din exemplare la Direcția de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei în raza căreia domiciliază. Cumpărătorul reține un singur exemplar pentru el. Al doilea va fi depus la Direcția de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei în raza căreia domiciliază, iar al treilea va fi trimis Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Tot ce trebuie să știi despre vânzarea-cumpărarea auto prin împuternicire

Sunt situații în care vânzatorul nu poate fi prezent la încheierea vânzarii și astfel, el poate apela la procedura împuternicirii, prin procura de vânzare auto. Proprietarul va împuternici o persoană care să îl reprezinte la încheierea vânzării și chiar în cazul radierii vehiculului din evidențele fiscale și ale poliției. Împuternicirea se închiere la orice notar din România pe baza următoarelor acte: actul de identitate al proprietarului automobilului, copia actului de identitate al persoanei împuternicite, talonul şi cartea de identitate a maşinii, iar pentru persoane juridice, act constitutiv, hotărâre AGA. Vânzătorul va completa un model de împuternicire simplă, care să indice drepturile și obligațiile delegate reprezentantului: va stabili prețul vânzării, va semna contractul de vânzare-cumpărare, va radia autoturismul din evidențe, va formula cereri și declarații în numele persoanei pe care o reprezintă, va îndeplini și alte formalități nemenționate în mod expres prin mandat. Ulterior, împuternicirea va fi autentificată la notar sau la Consulat, în cazul persoanelor aflate în străinătate.

Satisfacția vânzarii și obținerii prețului dorit depinde de rapiditatea întregului proces. Îndeplinește condițiile expuse, completează dosarul de acte și respectă termenele pentru fiecare procedură și te vei bucura cât de curând de prețul obținut pentru o nouă mașină.